Elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami

Elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami probíhá přes jejich komunikační servery, tzv. Portály. Portál je internetová aplikace podobná elektronickému bankovnictví, která umožňuje uživatelům pohodlné, snadné, rychlé a bezpečné vyřízení agendy se zdravotní pojišťovnou. Portály splňují všechny bezpečnostní prvky pro práci s citlivými údaji a jsou plně v souladu se zákony o veřejném zdravotním pojištění, o ochraně osobních údajů a o elektronickém podpisu. Posílání vyúčtování pomocí portálù šetří čas i náklady. K zabezpečené komunikaci mezi počítačem uživatele a portálem je nutné mít v počítači nainstalovaný elektronický podpis (certifikát). Naše společnost od února 2012 provozuje Mobilní Registrační místo pro certifikáty eIdentity. Certifikát jsme tedy schopni vystavit přímo u uživatele.

pojišťovny

Portál ZP - jednotný portál pro zdravotní pojišovny 201,205,207,209,213,217

Naše společnost je smluvním partnerem Portálu ZP. Zájemcùm kompletně zřídíme komunikaci s portálem - vystavení certifikátu, registrace uživatele, instalace a konfigurace SW, otestování, zaškolení obsluhy.Všeobecná zdravotní pojišťovna

pojišťovny

Ke zprovoznění komunikace s VZP je nutné uzavření smlouvy (dodatku) pro využití služeb zabezpečené elektronické komunikace VZP. Většina poboček vyžaduje k uzavření dodatku smlouvy osobní návštěvu statutárního zástupce zdravotnického zařízení. Při uzavření dodatku je třeba vždy požádat o aktivaci B2B služeb, tyto služby nejsou aktivovány automaticky.Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

pojišťovny

Pro odeslání dávek je nutné kontaktovat ZPMV a zajistit aktivaci přihlašovacího účtu. Na základě požadavku budou uživateli přiděleny a poštou zaslány potřebné přihlašovací údaje ve formě (PIN/PUK/Heslo), které slouží k identifikaci uživatele. U této pojišťovny se tedy certifikát nepoužívá.Modul eDávky v programu Dentist+

pojišťovny

Pro uživatele programu Dentist+ zprostředkujeme prodej, instalaci a konfiguraci modulu eDávky. Jedná se o modul, který výrazně urychluje a hlavně zjednodušuje komunikaci se zdravotními pojišťovnami včetně VZP. Pro jeho používání uživatel nemusí znát nic více, než běžnou obsluhu programu Dentist+. Budete nadšeni, jak rychlá a snadná může být moderní elektronická komunikace. Pøi tvorbě uzávěrky zdravotní pojišťovně získáte možnost elektronického předání. Stiskem tlačítka! Jednoduše! Modul eDávky nabízí přehledné vedení knihy elektronického podání s možností odloženého odeslání, sledování stavu podání, tisk protokolu podání a mnohé další.Máte zájem o jednoduší a bezpečnější komunikaci se zdravotními pojišťovnami?

Nechte nám na Vás kontakt a my se Vám ozveme s nabídkou.


Jméno a příjmení:

E-mail:

Telefon:

odeslat