O nás

Společnost IT.MOS s.r.o. vznikla v 1.5.2007 sloučením aktivit dvou podnikatelù s praxí v poskytování služeb v oblasti výpočetní techniky od roku 1992.

Naše společnost se specializuje na poskytování outsourcingových služeb, tj. komplexní péče o informačních technologie vykonávaná dodavatelským způsobem. Rozsah péče pro jednotlivé klienty se řídí jeho potřebami. Jsme schopni dodat ucelený informační systém - tedy software i hardware, který zprovozníme a zajistíme mu následnou údržbu, rozvoj a servis. Outsourcing IT je individuální služba stejně jako jeho cena. Ta se odvíjí podle rozsahu řešené problematiky (poèet počítačů, poèet a charakter provozovaných aplikací), dohodnuté frekvenci návštìv a reakční doby v případě výskytu problému.

Výhody outsourcingových služeb poskytovaných naší společnosti: