Kontakty

Název společnosti:IT.MOS, s.r.o.
Sídlo:Sportovní 3607/3, Prostějov, 796 01
IČ:277 27 921
DIČ:CZ27727921
Registrace:Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55072
Bankovní spojení:Česká spořitelna Prostějov, číslo účtu: 1890296329/0800
E-mail:info@itmos.cz
Telefon:582 330 064
Jednatel:Ing. Ivan Polák
Mobil: 720 365 966
e-mail: ipolak@itmos.cz